Jak reklamovat

Potřebujete zboží reklamovat? Zde si vytiskněte jednoduchý reklamační formulář, přiložte kopii daňového dokladu (faktury) a spolu se zbožím jej odešlete na adresu:

BIBO Stores s.r.o., Sedláčkova 472/6, Písek 397 01

Reklamované zboží nám pošlete v nepoškozeném obalu a řádně zabalené, aby nedošlo k poškození při přepravě. Balíček nám pošlete doporučeně. Abychom měli jistotu, že se balíček dostane do našich rukou.

Záruční lhůta je zákonem stanovena na 24 měsíců, u našeho zboží slouží daňový doklad (faktura) zároveň jako záruční list. Reklamace se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady.

Reklamaci budeme posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem. Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní. Samozřejmě se budeme snažit vyřízení reklamace co nejvíce urychlit.

Stáhněte si reklamační formulář ZDE